Uruchamianie systemu Windows w trybie i bez trybu Hypervisor

W celu uruchamiania systemu Windows 10 w trybie hypervisor lub bez niego możemy dodać nową opcję uruchamiana do bootloader’a systemu, która nam pozwoli na uruchamianie systemu:

– z włączonym trybem Hypervisor potrzebnym aby uruchamiać wirtualne maszyny w Hyper-V.

– z wyłączonym trybem Hypervisor pozwalającym na uruchomienie silnika HAXM, z którego korzystają wirtualne maszyny Google.

 

W celu dodania dodatkowej opcji uruchamiania do multi-boot setup należy wykonać poniższe kroki.

  1. Uruchomić wiersz poleceń w trybie administratora (“Uruchom jako administrator”:

 

2. Wprowadzić i uruchomić komendę:

bcdedit /copy {current} /d “Microsoft Windows 10 – no hypervisor”

Polecenie to utworzy nową opcję uruchamiania systemu „boot entry”, nada jej identyfikator i opis.

 

3. Wprowadzić i uruchomienić komendę:

bcdedit /set {identyfikator zwrócony w poprzedniej komendzie} hypervisorlaunchtype off

Przykład:
bcdedit /set {4c5b8917-f160-11e7-9437-9d9f3382403d} hypervisorlaunchtype off

Polecenie to wyłączy tryb hypervisor w utworzonej w poprzednim kroku nowej opcji uruchamiania systemu Windows.

Po wykonaniu polecenia bcdedit pojawi się lista istniejących wpisów uruchamiania w booloaderze Windows.

Wpis wyróżniony numerm 2 został dodany w poprzednich krokach.


 

4. Na koniec można ustawić opcję, która ma być domyślnie wybierana podczas uruchamiania systemu Windows:

bcdedit /default {identyfikator zwrócony w poprzedniej komendzie}

Przykład:
bcdedit /default {4c5b8917-f160-11e7-9437-9d9f3382403d}