Instalacja certyfikatów głównego i pośredniego urzędu certyfikacji w Windows 10

Instalacja zaufanego głównego urzędu certyfikacji: „Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)”

oraz pośredniego urzędu certyfikacji: CERTUM QCA.

Poprawna ścieżka certyfikacji dla certyfikatu do podpisu elektronicznego powinna wyglądać następująco:

W przypadku gdy występuje problem podczas podglądu certyfikatu „system Windows nie ma wystarczającej informacji aby zweryfikować certyfikat” to należy sprawdzić ścieżkę certyfikacji i zainstalować brakujące lub ważne certyfikaty w magazynach certyfikatów:

  • Zaufany główny urząd certyfikacji:

certyfikat „Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert), dostępny na stronie http://www.nccert.pl/

Należy zainstalować go w magazynie „Zaufane główne urzędy certyfikacji”

  • Pośrednie urzędy certyfikacji:

na przykład CERTUM QCA (lub certyfikat innego centrum certyfikacyjnego)

dostępny na stronie: https://certum.pl/certum/cert,wiedza_zaswiadczenia_klucze_certum.xml#KUC

Należy zainstalować go w magazynie „Pośrednie urzędy certyfikacji”

Podczas instalacji certyfikatu „Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) należy wskazać następujący magazyn certyfikatów:

Podczas instalacji certyfikatu pośredniego urzędu certyfikacji np. CERTUM QCA należy wskazać następujący magazyn certyfikatów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *