Instalacja certyfikatów głównego i pośredniego urzędu certyfikacji w Windows 10

Instalacja zaufanego głównego urzędu certyfikacji: „Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert)”

oraz pośredniego urzędu certyfikacji: CERTUM QCA.

Poprawna ścieżka certyfikacji dla certyfikatu do podpisu elektronicznego powinna wyglądać następująco:

W przypadku gdy występuje problem podczas podglądu certyfikatu „system Windows nie ma wystarczającej informacji aby zweryfikować certyfikat” to należy sprawdzić ścieżkę certyfikacji i zainstalować brakujące lub ważne certyfikaty w magazynach certyfikatów:

 • Zaufany główny urząd certyfikacji:

certyfikat „Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert), dostępny na stronie http://www.nccert.pl/

Należy zainstalować go w magazynie „Zaufane główne urzędy certyfikacji”

 • Pośrednie urzędy certyfikacji:

na przykład CERTUM QCA (lub certyfikat innego centrum certyfikacyjnego)

dostępny na stronie: https://certum.pl/certum/cert,wiedza_zaswiadczenia_klucze_certum.xml#KUC

Należy zainstalować go w magazynie „Pośrednie urzędy certyfikacji”

Podczas instalacji certyfikatu „Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) należy wskazać następujący magazyn certyfikatów:

Podczas instalacji certyfikatu pośredniego urzędu certyfikacji np. CERTUM QCA należy wskazać następujący magazyn certyfikatów:

Zarządzenie i podgląd certyfikatów w systemie Windows 10

Sposoby zarządzania certyfikatami w systemie Windows 10.

Sposób 1

Certyfikaty dla bieżącego użytkownika

 1. Wybierz Start i wpisz cmd
  (lub wybierz Start i uruchom)
 2. Wpisz certmgr

Certyfikaty dla urządzenia lokalnego

 1. Wybierz Start i wpisz cmd
  (lub wybierz Start i uruchom)
 2. Wpisz certlm

Sposób 2

 1. Wyświetlanie certyfikatów w przystawce programu MMC (Microsoft Management Console)

2.1 Wybierz Uruchom z menu Start i wprowadź „mmc”

LUB

Wybierz Uruchom z menu Start i wprowadź „cmd”. Następnie w konsoli wprowadź „mmc”

2.2. W menu programu „Plik” (File) w programie Microsoft Managment Console wybierz „Dodawanie/Usuwanie rozszerzeń” (Add/Remove Snap-in)


 • 2.3. Wybierz Cerificates i przycisk Dodaj (Add).
 • 2.4. Wybierz Moje konto użytkownika (My user account)
 • 2.5. Wybierz przycisk OK
 • 2.6. Po lewej stronie zostanie wyświetlona lista z kategoriami certyfikatów

W kontekście certyfikatów do podpisu elektronicznego lub podpisu kodu, istotne są następujące kategorie:

 • Certyfikaty osobiste (Personal Certificates)
 • Zaufane główne urządy certyfikacji (Trusted Root Certification Authorities)
 • Pośrednie urzędy certyfikacji (Intermediate Certification Authorities)

Certyfikaty osobiste (Personal Certificates)

Zaufane główne urządy certyfikacji (Trusted Root Certification Authorities)

Pośrednie urzędy certyfikacji (Intermediate Certification Authorities)

Materiały z prezentacji o Xamarin.Forms przeprowadzonej na spotkaniu GorzówIT #17 w dniu 14.03.2019

Poniżej umieściłem slajdy z prezentacji “Tworzenie cross-platformowych aplikacji w Xamarin.Forms – Wprowadzenie”, którą przeprowadziłem na spotkaniu GorzówIT w dniu 14.03.2019

XamarinForms_Wprowadzenie_TomaszGibulski

A tutaj przykładowy projekt utworzony podczas spotkania:

Projekt na GitHub