Zarządzenie i podgląd certyfikatów w systemie Windows 10

Sposoby zarządzania certyfikatami w systemie Windows 10.

Sposób 1

Certyfikaty dla bieżącego użytkownika

 1. Wybierz Start i wpisz cmd
  (lub wybierz Start i uruchom)
 2. Wpisz certmgr

Certyfikaty dla urządzenia lokalnego

 1. Wybierz Start i wpisz cmd
  (lub wybierz Start i uruchom)
 2. Wpisz certlm

Sposób 2

 1. Wyświetlanie certyfikatów w przystawce programu MMC (Microsoft Management Console)

2.1 Wybierz Uruchom z menu Start i wprowadź „mmc”

LUB

Wybierz Uruchom z menu Start i wprowadź „cmd”. Następnie w konsoli wprowadź „mmc”

2.2. W menu programu „Plik” (File) w programie Microsoft Managment Console wybierz „Dodawanie/Usuwanie rozszerzeń” (Add/Remove Snap-in)


 • 2.3. Wybierz Cerificates i przycisk Dodaj (Add).
 • 2.4. Wybierz Moje konto użytkownika (My user account)
 • 2.5. Wybierz przycisk OK
 • 2.6. Po lewej stronie zostanie wyświetlona lista z kategoriami certyfikatów

W kontekście certyfikatów do podpisu elektronicznego lub podpisu kodu, istotne są następujące kategorie:

 • Certyfikaty osobiste (Personal Certificates)
 • Zaufane główne urządy certyfikacji (Trusted Root Certification Authorities)
 • Pośrednie urzędy certyfikacji (Intermediate Certification Authorities)

Certyfikaty osobiste (Personal Certificates)

Zaufane główne urządy certyfikacji (Trusted Root Certification Authorities)

Pośrednie urzędy certyfikacji (Intermediate Certification Authorities)