Projekty

Serwis WebAPI w AZURE zwracający dane firm na podstawie numeru NIP

Serwis pobiera dane firmy na podstawie numeru NIP z Głównego Urzędu Statystycznego i zwraca je do aplikacji wywołującej zapytanie.

Stos technologiczny: C#, ASP .NET, WebAPI, REST, AZURE


Program wspomagający obsługę działu serwisu „Service Manager”.

Zakres funkcjonalności:
– przydzielanie zleceń serwisowych do serwisantów i tygodni,
– wstawianie planowanego terminu z możliwością określenia terminu ścisłego (fix terminu), w którym ma być wykonana naprawa np. 2018.08.03 godz. 13:30,
– drukowanie kart serwisowych i listy zleceń serwisowych,
– wizualizacja miejsc napraw na mapie i wyróżnianie kolorem lokalizacji wykonywanych przez poszczególnych serwisantów,
– wysyłanie zleceń na urządzenia mobilne serwisantów,
– odbieranie danych o wykonanych zleceniach od serwisantów.


Stos technologiczny: C#, Windows Forms, WPF, .Net Framework 4.6.1
Baza danych: MS-SQL.


Aplikacja mobilna wspomagająca pracę serwisantów “Serviceman”.

Zakres funkcjonalności:
– lista zleceń serwisowych do wykonania,
– szczegóły zlecenia serwisowego
– pobieranie zleceń serwisowych do wykonania w danym tygodniu,
– wysyłanie informacji o wykonanych zleceniach do menedżera serwisu do aplikacji „Service Manager”,
– możliwość zmiana stanu zlecenia na WYKONANE lub NAPRAWAPROBLEM.
– możliwość podglądu lokalizacji miejsca naprawy na mapie
– możliwość podglądu danych produktu.

Stos technologiczny: C#, Xamarin.Forms, REST API, AZURE Web App.Program „ProliderJPKWysylka” – przygotowanie i wysyłanie plików JPK na serwer do Ministerstwa Finansów.

Zakres funkcjonalności:
1. Przygotowanie danych do wysyłki:
– Kompresja pliku z danymi metodą ZIP,
– Wyliczenie wartość funkcji skrótu SHA256 dla pliku z danymi (wykorzystywany w żądaniu uwierzytelniającym)
– Generowanie jednorazowego 256 bitowego klucza szyfrującego i zaszyfrowanie nim pliku z danymi algorytmem AES 256,
– Utworzenie pliku wysyłkowego z metadanymi dotyczącego wysyłanych danych,
– Zaszyfrowanie 256 bitowego klucza szyfrującego algorytmem asymetrycznym RSA z wykorzystaniem certyfikatu klucza publicznego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów
– Wyliczenie wartość funkcji skrótu MD5 zaszyfrowanego pliku z danymi i zakodowanie go w Base64
2. Podpisanie pliku wysyłkowego z metadanymi podpisem kwalifikowanym XADES-BES
3. Wysyłanie przygotowanych danych na serwer Ministerstwa Finansów.
4. Pobieranie statusu wysyłki z danymi
5. Pobieranie potwierdzenia UPO


Stos technologiczny: C#, Windows Form.
Baza danych: MS-SQL.


Pomocniczy program do programu LiderEST dostosowujący klasyfikację środków trwałych do KST 2016 obowiązującą od 2017 roku.

Zadaniem programu jest aktualizacja klasyfikacji środków trwałych do KST 2016 obowiązującą od 2017 roku w wybranej bazie danych.


Stos technologiczny: C#, WPF


Pomocnik LiderEST

Pomocniczy program do programu LiderEST wyszukujący w różnych bazach danych środki trwałe i wyposażenie zarejestrowane przenośnym kolektorem danych.


Stos technologiczny: C#, WPF


Program LiderEST.

Program do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia.


Stos technologiczny: Visual Fox Pro 9, C# (wybrane wydruki).


Program Produkcyjny LiderPJ.

Moduły programu:
– Zlecenia produkcyjne,
– Zlecenia wysyłkowe,
– Transporty,
– Wydruk CMR,
– Tworzenie list materiałowych,
– Protokoły kontroli,
– Bloki technologiczne,


Stos technologiczny: Visual Fox Pro 9
Baza: MS SQL


Moduł obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.

Moduł obsługi zgłoszeń reklamacyjnych na zamówienie klienta jako rozszerzenie systemu Lider.


Stos technologiczny: Visual Fox Pro 9
Baza danych: MS-SQL


Moduł Zamówienia sprzedaży

Moduł Zamówienia sprzedaży systemu Lider i Prolider


DrukFisk
Program stworzony na potrzeby systemy Lider i Prolider.
Zadaniem programu jest komunikacja z drukarką fiskalną i fiskalizowanie dokumentów sprzedaży systemu w systemie Prolider.


Stos technologiczny: Visual Fox Pro 9, MSCOMLib, ActiveX control.
Baza danych: MS SQL Server