Maps API dla programistów: Google Maps Platform and Microsoft Bing Maps.

Największe platformy pozwalające na wykorzystanie map i wyszukiwanie na nich lokalizacji:

  • Google Maps Platform
  • Microsoft Bing Maps

Poniżej zebrałem linki dotyczące każdej z tych platform.

Google Maps Platform

Google Maps Platform

https://cloud.google.com/maps-platform/

 

Google Maps Platform – Documentation

https://developers.google.com/maps/documentation/

https://cloud.google.com/maps-platform/user-guide/

 

Google Maps Platform – Pricing

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/

 

Google Maps Platform – previous Pricing and Plans

https://developers.google.com/maps/previous-pricing

 

Microsoft Bing Maps

Bing Maps Portal

https://www.bingmapsportal.com/

Bing Maps – Documentation

https://www.microsoft.com/en-us/maps/documentation

 

Bing Maps – Pricing – Basic Key

https://www.microsoft.com/en-us/maps/create-a-bing-maps-key

https://www.microsoft.com/en-us/maps/licensing/default

 

Bing Maps – Licensing options

https://www.microsoft.com/en-us/maps/licensing/options

 

Creating a Bing Maps Account

https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/gg650598.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396